Вимірювальні електроди вмісту дезінфектантів

Визначаємо якість дезінфекції у режимі on-line
Вільний, загальний хлор, діоксид хлору, озон, пероксид

Точність вимірювання датчиків KUNTZE Zirkon® DIS

Фактори, що забезпечують якість і точність вимірювання
метод виміру – потенціостатичний.
Точність залежить від вибраного методу виміру.
Найбільш прогресивний метод виміру - потенціостатичний.
Перевагами цього методу є:
- велика точність та незалежності від параметрів води
- Висока стабільність
- миттєвий час відгуку
- абсолютно стабільна нульова точка
- тривалий термін служби електродів
- електроди можуть працювати у сильно забруднених середовищах
- сервіс електродів вкрай простий і зводиться лише до калібрування
Засоби вимірювання дезінфікуючих засобів Kuntze Instruments - це потенціостатичні засоби вимірювання із золотим елементом, протиелектроди та еталон, за допомогою якого вибірково вимірюються окремі засоби lезінфекції. Певний потенціал застосовується до вимірювального електрода,
Викликаючи електричний заряд. Засіб вимірювання та контролю вимірює потенціал між вимірювальним та еталонним електродами та переналаштовує потенціал. Результуючий струм є прямим вимірюванням концентрації дезінфікуючого засобу.


Коригування за температурою
Точність вимірювання параметрів води залежить від температури та наявності коригуючих коефіцієнтів у обладнанні, що вимірювається.
Вплив температури
Сигнал стає сильнішим при підвищенні температури, проте вплив температури на вимірювання помірно. При проведенні тестових вимірювань з концентрацією 0.3 мг/л, датчик з виходом сигналу 25 мВ/0,1 мг показував залежність від температури 0.004 мг/л на градус Цельсія. У більшості
випадків такий вплив температури не веде до похибки. У будь-якому випадку всі наші вимірювальні системи мають функцію автоматичної термокомпенсації.
Розглянемо вплив температури показник рН. За вихідне значення береться рН за нормальної температури 20 град З. Наприклад рН = 7.0 за нормальної температури 20 град З. При температурі 30 град З реальний рН= 6.98. При температурі 0 град реальний рН = 7.09.
рН = 7
Т град З 0 10 20 30 40
рН 7,09 7,04 7,00 6,98 6,96
рН = 4
Т град З 0 10 20 30 40
рН 4,05 4,02 4,00 4,01 4,01
Як бачимо, температура більш істотний вплив робить при високих значеннях рН. Температурний коефіцієнт необхідно завжди враховувати під час калібрування приладів. У всіх приладах Kuntze Instruments вимірюється температура та температурний коефіцієнт автоматично враховується.

Стабілізація потоку у вимірювальному осередку
Істотним впливає на вимірювання дезінфекційних речовин є швидкість потоку води у вимірювальній комірці.
Вплив швидкості потоку
Усі молекули вимірюваного дезінфікуючого засобу, що ударяються поверхню електрода збільшують сигнал. Тому сила сигналу залежить як від концентрації, а й від швидкості потоку: що стоїть швидкість потоку, то більше молекул ударяються об електрод.
Цей вплив найбільше помітно при швидкості потоку нижче 15 л/год. Зокрема, переривання потоку води відразу викликає втрату сигналу. Необхідно обов'язково переконатись у тому, що на електрод постійно подається вода, а також у тому, що постійно забезпечується постійна швидкість потоку.
Для параметрів рН та ОВП (Redox) потік води у вимірювальній комірці на показання практично не впливає. Головне, щоб рух води. Швидкість потоку тут впливає термін служби електродів.
Що стосується параметрів дезінфекції, таких як вільний хлор, загальний хлор, діоксид хлору, озон, пероксид, потік відіграє істотну роль.
Було проведено наступний експеримент. У басейні вимірювався пероксид. Коли швидкість вимірюваної води була близько 35л/хв, значення пероксиду було 22гм/л. Коли ж зменшили швидкість води у вимірювальній комірці на третину до 24л/хв, то значення пероксиду зменшилося до 6мг/л.
Як бачимо, навіть незначна зміна потоку призводить до суттєвої зміни показань параметрів дезінфекції.
Для отримання високої точності вимірюваних параметрів у системах Kuntze Instruments використовується стабілізатор потоку StabiFlow, який забезпечує стабільну швидкість води, що вимірювається близько 30л/хв, при зміні потоку на вході до 400л/хв. StabiFlow забезпечує стабільність, точність і надійність вимірюваних значень і, отже, збільшення терміну служби електродів.
Автоматичне очищення датчиків
На точність вимірювання параметром впливає забрудненість вимірюваної рідини та забрудненість самого вимірювального електрода. У процесі вимірювання електроди схильні до різних забруднення – жирових, біоплівки, кальцієвого нальоту, іржі та ін.
Так при роботі електрода, що вимірює вільний хлор одному з водоканалів через 7 днів роботи значення показували 0,59мг/л. Колір вимірювальної частини електрода вказував на наявність забруднень. Після очищення електрода значення вільного хлору показало 1,3, тобто збільшилося більш ніж 2 рази.
Багато фірм застосовують різні системи очищення хлорних електродів. Тут використовуються різні методики – механічне очищення дрібними кульками, піском. Таке механічне очищення не руйнує жирову плівку і згодом потрібно вдаватися до ручного очищення. До того ж тривала механічна дія на вимірювальний електрод згубно впливає на чутливі частини електрода. Деякі фірми очищають подачею рідини, що очищає, як в ручному, так і в автоматичному режимі. Це витратний матеріал, який необхідно поповнювати і до того ж електрод після цього очищення вимагає часу для відновлення.
Kuntze Instruments застосовує власну запатентовану систему автоматичного очищення електродів ASR®
Опис
Очищення відбувається електромеханічним способом за допомогою е
електролізу води: Н2О --> 1/2 О2 + Н2. Електромеханічне очищення відбувається у три етапи: утворені гази водень та кисень видують навіть стійкі забруднення. Кисень окислює органічні сполуки, а водню прибирає іржу та оксид марганцю, а також знищує органічні забруднення. Обсяги газів, що виділяються, невеликі і невикористані молекули возз'єднуються з водою, з якої і походять.
Очищення можна увімкнути в меню контрольно-вимірювального пристрою. Користувач може налаштувати час увімкнення очищення. Цикл очищення триває приблизно 20 секунд. Вимірюване значення блокується на п'ять хвилин на екрані для вихідного сигналу, а також для контролера, щоб дати електроду час на поляризацію.
Можна вибрати період очищення – щодня або щотижня. Мета ASR - підтримка електрода в чистоті від початку. ASR замислювалася не як засіб очищення вже забруднених електродів, тому що сигнали від таких сенсорів стають сильнішими після очищення, через що потрібно калібрування.

Модельний ряд та вартість датчиків KUNTZE Zirkon® DIS

Все продукты
Click to order
Total: 
Ваше имя
Ваш E-mail
Ваш телефон

ASR® Запатентована система
автоматичного очищення електродів

Підключення датчиків до контролерів

У вимірювальному осередку на панелі приладів аналітичної системи
Аналітична система повністю зібрана одній панелі.
Для отримання високої точності вимірюваних параметрів у системах Kuntze Instruments використовується стабілізатор потоку StabiFlow, який забезпечує стабільну швидкість води, що вимірювається близько 30л/хв, при зміні потоку на вході до 400л/хв. StabiFlow забезпечує стабільність, точність і надійність вимірюваних значень і, отже, збільшення терміну служби електродів.

Технічно можливе підключення датчика із використанням спеціальної арматури. Однак ми не рекомендуємо таке підключення.
Вплив швидкості потоку.
Усі молекули вимірюваного дезінфікуючого засобу, що ударяються поверхню електрода збільшують сигнал. Тому сила сигналу залежить як від концентрації, а й від швидкості потоку: що стоїть швидкість потоку, то більше молекул ударяються об електрод.
Цей вплив найбільше помітно при швидкості потоку нижче 15 л/год. Зокрема, переривання потоку води відразу викликає втрату сигналу. Необхідно обов'язково переконатись у тому, що на електрод постійно подається вода, а також у тому, що постійно забезпечується постійна швидкість потоку.    Оставьте свой телефон и мы свяжемся с Вами!